Kan ve Kan Bileşenleri İmha Oranı Türkiye Ortalaması belirlenmiştir
01 Şubat 2023

“İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet ve Teşvik Ek Ödeme Yönergesi” kapsamında “Kan ve Kan Bileşenleri İmha Oranı” hesaplamasında kullanılmak üzere, “Kan ve Kan Bileşenleri İmha Oranı Türkiye Ortalaması (TO)” 2022 yılı verilerine göre aynı yönergenin EK-9 Birim Teşvik Hedef Kılavuzu’nda yer alan hesaplama yöntemine göre 2,014 olarak hesaplanmıştır. İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen Resmi yazı için tıklayınız.

Resmi Yazı