İletişim
15 Eylül 2020

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı


Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9
Çankaya / Ankara 06800

Telefon: + (90) 312 458 50 02
e-posta: shgm.kanhizmetleri
@saglik.gov.tr

SBakanlik.jpg