Fotoferez tedavisinde istenen belgeler
10 Mart 2020

 

SIRA NO

EKSTRAKORPOREAL FOTOFEREZ TEDAVİSİNDE BAKANLIK ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER

1

Hastane Başhekimince imzalı tarih ve sayısı olan ve üst yazı

2

Üç hekim imzalı (en az birisi hematoloji veya çocuk hematoloji uzmanı) tedavinin ne kadar süre ile hangi doz ve şemada yapılacağına dair rapor

3

Hastaya ait detaylı epikriz

4

Hastaya ait Terapötik Aferez Bilgilendirme ve Rıza Formu

 

 

  • SUT 2.4.4.ç maddesi gereği Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi alacak hastalar elektronik ortamda Terapötik Aferez Bilimsel Danışma Komisyonunun onayına sunulur ve sonuç ilgili hastaneye mail veya posta yoluyla bildirilir.