COVID-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik Ve Klinik Kullanım Rehberi Güncellendi.
24 Eylül 2020

Güncel Rehber için tıklayınız

COVID-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberinin 4. Sürümü yayımlanmış olup, yeni sürümde aşağıdaki maddelerde güncelleme yapılmıştır:

 

1-) Madde 3. COVID-19 İmmün Plazma Bağışçıları ve Ürüne Uygulanacak İşlemler başlıklı maddenin 3.6 numaralı fıkrası.

2-) Madde 3.2- Kantitatif ELISA yöntemi yerine “serolojik yöntemler” ifadesi eklenmiştir.

3-) Madde 5.3. EK-3: COVID-19 İmmün Plazma İstem Formu, Talep Eden Doktor Dipnot açıklaması.

4-) Madde 5.5. EK-5 : COVID-19 İmmün Plazma (İP) Tedavisi Takip Formunda yer alan, Covid-19 İmmün Plazma Transfüzyonu kısmı dipnot bölümü.

5-) Madde 6-Referanslar