Covıd-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik Ve Klinik Kullanım Rehberi Güncellendi..
23 Ekim 2020

       Bakanlığımızca hazırlanarak yayımlanmış olan “COVID-19 İmmün (Konvalesan)Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi” dinamik pandemi sürecindeki deneyim,
gelişme ve gerekliliklere göre güncellenmiştir.

        Bu güncelleme ile immün plazmanın klinik kullanım sürecindeki uygulamaların, söz konusu rehber kapsamında belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde yürütülmesi ve
endikasyon dışı kullanımının önlenmesi amaçlanmıştır.

        Ulaşmak istediğiniz dokümanın üzerine tıklayınız.
COVID-19 İmmün Plazm Dağıtımlı Üstyazi.pdf
COVID-19 IMMUN PLAZMA REHBERİ-V5

Not: Resmi yazı ile gönderilen Rehberin ekinde yer alan tablolarda küçük değişiklikler yapılmış olup web’de yayımlanmış olanın kullanılması önem arz etmektedir.